Ulrika Nolleroth (1779 - 1871)

Ulrika föddes i Halmstad 1779 som dotter till August Peter Ridderstam och Dorethea Sibila Maria Von Usedom. Ulrika flyttade till Karlshamn och gifte sig med Borgmästaren och lagmannen Elias Gustav Nollerth. Väl i Karlshamn insåg hon på 1830-talet behovet av en flickskola och även om staden delade hennes mening tog hon initiativet för att få slut på alla långa och många diskussioner. Med maktbas som borgmästarfru utsände hon en subskriptionslista till stadens samtliga fruar (klicka här för att läsa brevet i sin helhet). De ombads att efter råd och lägenhet bidra med ett årligt belopp till skolans start och fortlöpande verksamhet. Detta gjorde stort intryck och redan nästa år (1838) kunde skolan starta.


Karlshamns flickskola skulle: åt medlemmar av den arbetande klassen lämna kostnadsfri undervisning i alla sådana kunskapsämnen och handslöjder, som kan bli till nytta och bilda flickorna till nyttiga och dygdiga medlemmar. Detta var inrättningens behöriga gräns.

Skolämnena var: Innan- och utanläsning, kristendomskunskap, huvudräkning, välskrivning, sy slätsöm, märka kläder, sticka, karda och spinna, väva, tvätta, stryka och stärka kläder, samt laga egna kläder.


Skolstyrelsen bestod av åtta ledamöter, av vilka fem utgjordes av de fruar som årligen bidrog till skolans underhåll, valda av dem själva. De övriga tre kom från fattigvårdsstyrelsen. Ekonomin var i början ansträngd men 1842 kom skolstadgan: skola åt alla, och förhållandena kom att ändras.

 

Källor:

http://runeberg.org/skn16-1832/0432.html (Skånska Nationen före afdelningarnes tid (1682–1832)

Från en svunnen tid, Karlshamns Allehanda 7 februari 1925, artikel av Ragnar Båge     

Adliga ätten Ridderstam nr 1923