Anna Sophia Gram (1771 - 1835)

Anna föddes i Kristianstad 1771 till Fredrik och Anna Christina Grahm. Fadern var landssekreterare och senare Häradshövding. Modern gick bort 1785 och hennes far 1790, Anna var 19 år. Då Anna växte upp under en tid då ogifta kvinnor ej var myndiga föll hon under en förmyndares ansvar (det dröjde till 1858 innan ogifta kvinnor fick bli myndiga i Sverige och då vid 25 års ålder). År 1800 ansökte Anna om myndighet vid 28 års ålder.


Hon hade endast en bror som nära släkting, löjtnanten G. M Gram, som styrkte hennes önskemål och lämnat in ett skriftligt intyg om detta. Annars förmyndare var kommen till hög ålder likaså den ogifta moster hon bodde hos. Hon påtalade att hon ville kunna ha största nytta av den lilla egendom som hon ärvt efter sina föräldrar och nämnde både domaren i orten och kyrkoherden som referenser. Kyrkoherden lämnar ett fint intyg där han skrev att hon bott flera år i Karlshamn och fört en berömvärd levnad och med vördnad skött sin salighet, är känd för sitt goda omdöme och bör väl kunna ta hand om sin egendom. Likaså skriver hennes åldriga farbroder och förmyndare (som var borgmästare i Kristianstad) att han ej hade något att invända. Själv fyller hon i att hon fått en sorgfällig uppfostran och lärt sig sköta ett hushåll. Hon fick godkänt på ansökan. 


Enligt bouppteckningen nyttjade hon sin vunna myndighet till fiskhandel (förädlad sill). Det verkar som om hon ville behålla sin frihet och gifte sig aldrig. Sina sista år bodde hon som hyresgäst på blivande Skottsbergska gården.

 

Källa:

Mig själv och mitt gods förvalta: 1800-tals kvinnor i kamp om myndighet, av Britt Liljewall, ISBN 9789171085603