Pauline Westdal (1810 - 1887)

Pauline föddes 1810 som grevedotter (Cronhielm af Flosta) på Krantsbo i Västergötland men blev efter bara några månader föräldralös. Hon växte i stället upp hos en moster med make och visade sig tidigt vara språkkunnig och spirituell. I 20-års ålder blev hon djupt religiös i samband med en bruten förlovning som slutade i dödsfall. Efter en tid gifte hon sig med sin forna konfirmationsledare som hon träffade tidens rådande koleraepidemi. Makens svaga lungor fick familjen att flytta söderut från Jönköping och 1848 gjorde de sig hemmastadda på Karlshamns prästgård med närhet till läkande havsvindar.


Långt senare gav Paulines dotter, Ellen, ut moderns memoarer i tre delar mellan åren 1910 - 1918. Även Ellen var då prästfru i Karlshamn. Utgåvorna byggde på moderns brev, dagböcker, anteckningar och samböcker. Pauline hade även i tonåren skrivit lustiga små visor och vemodiga sånger. Hon älskade böcker och hade kontakt med Esaias Tegnér som sände henne en brevbiljett och skrev om henne i stamboken. 


Efter makens död 1865 ökade hon sitt engagemang i den kristna människokärlekens tjänst och hjälpte bland andra prinsessan Eugénie. 


Källa:

Karlshamnssiluetter XII - Svarta lådan, av Gunnar Lindström