Johanna Edefelt (1794 - 1841)

Johanna föddes 1794 som adelsfröken, Benzelstierna. Familjen bestod av elva syskon och då fadern får tjänst som kommendant på Kastellet flyttar hela familjen från Stockholm till Karlshamn våren 1811. Med var också Johannas nya mor sedan två år, Magdalena. Johanna som lämnade vänner och allt vad huvudstaden hade att erbjuda får istället uppleva uppståndelsen kring kontinentalblockaden, då England samlade sina fartyg och besatte Hanö samtidigt som handeln i staden blomstrade trots att det egentligen var krig. 


1815 gifte hon sig med adelsmannen och kustuppsyningsmannen Carl Axel Edefelt. Trots att hon blev änka tidigt med 10 barn och flyttade till Ronneby lyckades hon ge ut sin första bok Rosenfesten 1839 anonymt (många kvinnor på 1800-talet skrev under pseudonym eller anonymt då det inte ansågs propert för en kvinna att skriva och mer så i Johannas fall som kom hon från en adelsfamilj). Boken har ett klassiskt tema med mannen av börd och kvinnan av folket och skildrar de sociala skillnader som fanns i 1800-talets Sverige. 


Två år senare släppte hon sin andra och sista bok, även den anonymt men med orden; Författaren till Rosenfesten, vilket tyder på att hennes första bok hade en viss kommersiell framgång. Boken är del lokalhistoriskt intressanta; Brudparen i Mörrums kyrka 1841, där hon skildrar stadens gyllene år med engelska officerare på besök och hur engelsmännens glans och pengar gav ett magiskt skimmer över allt. Hon använde fingerade namn men med riktiga personer. Johanna dör samma år.

 

Källa:

Johanna Edefelt, född Benzelstierna – författarinna utan namn eller signatur, Carlshamniana 1998 artikel av Inga Ryberg