Elsa Ohlin (1903 - 1990)

Elsa föddes i Klippan (Skåne) där hennes far var landsfiskal. Hon tog studentexamen 1922 och kansliexamen i Lund 1930. Efter skolan tjänstgjorde hon på olika stadsbibliotek i södra Sverige innan hon 1939 blev ordinarie bibliotekarie i Karlshamn där hon stannade under sitt fortsatta yrkesliv. 


När Elsa gick i pension apostroferade länsbibliotekarien i Karlshamns Allehanda: 

[...] den goda andan och det fina samarbete som alltid rått inom Karlshamns Stadsbibliotek med dess bibliotekarie Elsa Ohlin och harangerade varmt hennes levande intresse och det arbete hon nedlagt för den kulturinstitutionen som utvecklats kolossalt under hennes ledning.


1982 gav Elsa ut en liten skrift titulerad Mina trettio år vid Karlshamns bibliotek där hon beskrev bibliotekverksamhetens utveckling under sina år på stadsbiblioteket. Elsa förklarade själv att hon under många år verkade som enmansbibliotikarie med arbetsuppgifter som; katalogisering, bokinköpsförslag,  sekreterare, bokuppsättning och postärenden. 


Evert Åkesson skriver i Karlshamns Allehanda om Elsas skrift:

Elsa Ohlins glimtar från de många åren på biblioteket har den fördelen att de bjuder på ett intressant dokumentärt innehåll samtidigt som det hela är hållet i en lättsam ton. Har man väl börjat läsningen så släpper man inte gärna häftet förrän det är slutläst.


Källor:

Karlshamns Allehanda, artikel av Evert Åkesson 1982-07-09

Sydöstran, artikel av okänd 1982-07-20

Carlshamniana 2005, artikel Trettio år vid Karlshamns bibliotek av Elsa Ohlin