Alice Tegnér (1864 - 1943)

Alice föddes under namnet Sandström och växte upp i Karlshamn som äldsta av fyra syskon. Hennes far, Eduard Sandström, var sjökapten på skeppet Falco och det sägs att han på detta fartyg hade med sig ett skeppspiano (som idag står på Karlshamns museum) vid vilket Alice lärde sig att komponera sina första melodier. 


Alice ansågs tidigt musikalisk med absolut gehör (ett ovanligt fenomen som innebär förmågan att uppfatta och ange exakta tonhöjder utan en referenston) och började tidigt ta pianolektioner under Carl Fredrik Ullman i Karlshamn. Familjen hade inte råd att låta Alice fokusera på musiken utan för att få en praktisk utbildning skickades hon till Stockholm för att utbilda sig till lärare. 


Efter studierna 1884 tog ödet henne till Finland där hon arbetade som privatlärare och det var där hon kom att finna kärleken i juristen Jakob Tegnér. Året därpå gifte de sig.


1892 gav hon ut sin första bok som senare kom att bli en högt uppskattad serie Sjung med oss mamma


Alice anses av många vara den främsta skaparen av barnvisor under 1900-talet och var en av de första att i sina barnvisor ge barnets perspektiv. Då Alice gick bort 1943 sörjdes hon av hela svenska folket. 


Källor: 

https://www.mitti.se/nyheter/tomas-verk-tva-kilo-alice-tegner/aRKoal!mf4ARhPB5ohwedh0P7DRkg/

Alice Tegnér - biografi, dagböcker, brev av Tomas Brundin ISBN 978-91-979995-2-6

Alice Tegnér - den svenska barnvisans skapare, Carlshamniana 1999, artikel av Inga Ryberg ISSN 0283-7862