Greta Johanson (1911 - 1989)

Greta föddes i Malmö men växte upp i Karlshamn under det tidiga 1900-talet och började sin arbetsbana i Börjessons affär samtidigt som hon öppnade dörren för sitt politiska engagemang och gick med i SSU.


Hon var i drygt 40 år (nationellt rekord?) kassör i Blekinges Socialdemokratiska kvinnodistrikt och under lika lång tid ordförande i Karlshamns Socialdemokratiska kvinnoklubb. Hennes förmåga att leda sammanträdena till goda beslut är omvittnad och med avväpnande humor blev debatterna oftast trivsamma. 


Greta tog plats i en mansdominerad värld och satt som ledamot i landstingets sociala styrelse och ordförande i upphandlingsnämnden. Under 1950-60-talen var hon även ledamot i kommunfullmäktige där hon satt i flera nämnder. 


Hon fick under sin verksamma tid ta emot Tage Erlanders hedersmedalj för trogen tjänst, en medalj som delas ut till medlemmar som representerat socialdemokraterna i samhälleliga organ under minst 30 år. Greta var en känd profil i Karlshamn, en person som gärna tog sig tid för samtal då hon strosade på stadens gator och då hon gick bort hösten 1989 lämnade hon ett stort tomrum efter sig.


Med sakliga argument förde hon vår talan, och hon rönte respekt för sina synpunkter inte bara inom de egna leden.


Källor: 

Greta in memoriam, artikel av Karin Olsson Sydöstran 1989

Klippärm (med artiklar) donerad till Karlshamsn museum av Dagny Andersson, okända publikationer och datum.