Hedvig Adlercreutz (1907 - 1988)

Hedvig föddes i Ängelholm som dotter till Eva och Carl Adlercreutz. Modern var grevinna och fadern under en tid ledamot av svenska läkaresällskapet och kirurg vilket säkert var ett av skälen till att även Hedvig intresserade sig för läkekonsten varpå hon följde i faderns fotspår. Hon studerade i Helsingborg och tog sin medicinska examen 1937. Efter studierna fick hon tjänst som assisterande läkare vid Helsingborgs lasarett innan hon gick vidare som underläkare vid Kristianstad lasarett och extra läkare vid S:ta Maria sjukhus och Lunds epidemisjukhus. Till Karlshamn kom hon 1941 där hon också började som underläkare men tog även tjänsten som skolläkare vid Högre allmänna läroverket 1952 och Karlshamns grundskolor innan hon arbetade upp sig och blev stadsläkare mellan åren 1959 - 1963 och därefter utnämnd till provinsialläkare i Karlshamns läkardistrikt 1963. 


Hedvig kom att utmärka sig inte enbart som en duktig läkare utan även som politiker då hon ställde upp på Blekingehögerns lista till andrakammarvalet men slutade som ledamot av Blekinge läns landsting mellan åren 1951 - 1966 och ledamot av Karlshamns stadsfullmäktige 1955 - 1966. Hon sades vara temperamentsfull men saklig och ansågs vara en god representant för de fria yrkena och hade många funderingar och åsikter gällande sjukvården. En av punkterna hon stred för var en så kallad B-vård, där kostnaderna i samband med sjukhusvistelsen kunde dras ner då dessa patienter sällan krävde daglig tillsyn eller samma nivå som i sjukhuset. Hon sa själv:

Jag har en känsla av att standarden på sina ställen är onödigt hög.


Utöver sjukvården ansåg hon även att det var viktigt att ha bra skolor på orten så att landsbygdens barn slapp hyra rum, äta på barer och sköta sig själva utan vuxen tillsyn då de tvingades studera inne i staden. 


Hedvig gick i pension 1972 och hade då verkat inom läkaryrket i 35 år.


Källor:

Artikel i Karlshamns Allehanda, okänt år och författare (källa ur klippärm)

https://www.geni.com/people/Hedvig-Latorn/6000000006128363216

https://www.geni.com/people/Carl-Gustaf-Axel-Adlercreutz/6000000001977361233

Hedvig i stadsfullmäktigessalen 1956.

Skärmklipp från Fru doktor Lisa Pålssons privata film.