Elna Jubel (1789 - 1847)

Elna föddes som dotter till tobaksfabrikören (eller snusmalaren som han kom att tituleras) Jonas Jubel. Jonas var grundaren av det Dahlska snusimperiet som fick sitt privilegium för snustillverkning 1798. Elna gifte sig tidigt med lackfabrikören E G Nordberg och dyker därför upp under namnet Elna Nordberg. Då först hennes man avlider och senare sin far fick dottern Elna det ovanliga tillståndet att driva tobaksfabriken 1821. Elna som mer eller mindre var uppväxt i tobaksfabriken var väl insatt i hur man bedrev tobakshandel men det var inte lätt att vara änka under 1800-talet och 1823 gifte hon sig med handlaren Pehr Dahl. Paret ansökte om att driva företaget vidare i makens namn och företaget bytte namn till P. Dahls fabrik.Källor:

Ett snusrecept i bröllopsgåva. Hur Karlshamn blev tobakens stad, av Torsten Fornander

Tobaksstaden Karlshamn - Peter Mesterton var först i landet, Carlshamniana 1992 artikel av Janne Charlesen ISSN 0283-7862