1800-1850-talet

I början av 1800-talet kallades Karlshamn det svenska Lübeck. Den ständiga kontakten städerna emellan ledde till att många unga karlshamnsköpmän gick sina läroår i de Lübska handelshusen och det sägs att staden hade en stämning man inte skådat sedan Hansan.


Denna växande uppgång berodde mycket på den kontinentalblockad som inträffade 1808 till 1812 utanför Hanö som en del av Napoleonkriget, under vilken tid Sverige hann stå på bådas sida och även förklara England krig - men det är en annan historia.


Staden blomstrade och handeln flödade (framför allt smuggleriet). 1841 gav Karlshamnförfattarinnan Johanna Bentzelstjärna (Edelfelt) ut boken Brudparen i Mörrums kyrka som ger en fantastisk insikt i livet under denna epok som kom att kallas de gyllene åren. Boken finns digitaliserad och går att läsa här: Brudparen i Mörrums kyrka


Efter de gyllene åren nådde depressionen som sköljt över världen 1817 även Sverige då utrikeshandeln minskade och man pratade om att sparsamheten är en dygd.


1830 förändrades läget då industriella revolutionen kom till Karlshamn genom Strömma bomullsspinneri. Den nya industrin byggdes upp i anslutning till ett av Mieåns rusande parti strax norr om staden och verksamheten blev snabbt ett av, inte bara stadens utan länets, stora företag vars bomull man importerade från Egypten.


Under 1820-talet fick staden sin första tidning i form av Carlshamns tidning. Senare, 1841 grundes E G Johanssons Boktryckeri som 1848 startade tidningen Karlshamns Allehanda som blev stadens mest lästa tidning. 


Värt att nämna i stadens utveckling var den tidigare ständigt växande tobaksindustrin som under 1800-talet började stagnera då nya industrier och verksamheter slog rot och från 1817 fick tobaksfabriker även anläggas utanför stadens kärna.


1800-talet kom att kallas Kvinnans århundrade på grund av de många sociala förändringar som kom att ske. I seklets början var kvinnan ännu inte myndig, fick inte äga egendom, driva företag eller ens resa ensam. Ett stort steg i rätt riktning skedde 1845 då lika arvsrätt infördes i Sverige men då kvinnan fortfarande var omyndig enligt lag fick hon vänta till 1863 då lagen ersattes med en ny lag som gjorde samtliga kvinnor myndiga vid 25 års ålder. Den tekniska utveckling som följde industriella revolutionen gjorde det möjligt för kvinnor att ta plats i nya yrken varav ett stort sådant blev inom textilindustrin (Strömma bomullsfabrik). En annan viktig näring för kvinnor var försäljning av fisk på fisktorget som låg i anknytning till Mieån. 


Källor:

Karlshamns historia del III

Mig själv och mitt gods förvalta, av Britt Liljewall ISBN 9789171085603

https://urplay.se/program/150520-max-1800-tal-kvinnans-arhundrade

http://www2.ub.gu.se/kvinn/artal/