Vera Sandberg (1895 - 1979)

Vera föddes i Ljungby 1895, norr om Karlshamn, men växte upp i Asarum (Långasjönäs). Under sin uppväxt drev familjen Långasjönäs pappersbruk som gått i arv och det var även modern som styrde bruket under Veras uppväxt. En kvinnlig förebild fanns alltså tidigt i Veras liv och redan i ung ålder visade hon stort intresse för kemi. Detta intresse fick henne att 1914 söka sig till Chalmers i Göteborg och utbildningen som ingenjör. Vera antogs, inte på sina betyg som sina manliga respektive utan hon fick tentera sig in, som enda kvinna bland 500 män. Hon gick ut med goda betyg som den första utbildade kvinnliga ingenjören i Sverige.


Efter examen 1917 gav hon sig ut i det hårt mansdominerade yrkeslivet och arbetade för företag som AB Skandinaviska Raffineriet, oljefabriken i Karlshamn, gummifabriken i Helsingborg och slutligen på Sieverts kabelverk.


Efter giftermålet med Ragnar Resare 1937 avslutade hon sin yrkeskarriär och hon blev hemmafru varpå paret fick fyra pojkar.


Vera Sandberg har gett namn åt bland annat Chalmersspexet Vera, Vera Sandbergs allé, Camp Vera som är en teknikhelg för kvinnor, ett konferensrum på Chalmers och en av Chalmers luftballonger.


Om sin tid på Chalmers står i en dikt som tillskrivits henne:

En gång jag kom på Chalmers in

Med kvinnslogik och kvinnligt sinn

Men nu jag tänker klart

Och klokt jag tala kan

O sorg i mitt hjärta brinn

Jag är ej kvinna och jag är ej man. 


Källor:

https://www.chalmers.se/sv/forskning/filmer/Sidor/Vera-Sandberg-Sveriges-forsta-kvinnliga-ingenjor.aspx

Från eftersatt till eftersökt: om kvinnliga studeranden på Kungl Tekniska högskolan av Anna Karlqvist ISSN 0349-2842