Hanna Ljunggren (1865 - 1941)

Bland de äldre vackra husen i Karlshamn står Skottsbergska gården i särklass. Dess framtid tryggad som byggnadsminne (9 oktober 1964) finns ingen mindre än husets sista ägare, fröken Hanna Ljunggren att tacka.


Dessvärre finns det ingen information om Hannas tidiga liv men hon kom att utmärka sig i staden som en duktig och högst uppskattad lärarinna då hon utbildade unga kvinnor vid Tekniska skolan i väv- och textilkunskap vilket hon även fortsatte med i sin egen bostad. Vad vi vet är att Hanna som ensamt barn överlevde sina föräldrar, Marie Sophie och Pehr August Ljunggren och hon bodde kvar i huset som gårdens siste ägare även efter hon skrivit under dess framtid som minnesmärke till den nyblivna Stiftelsen Skottsbergska gården 1927 på villkor att gården skulle bevaras åt eftervärlden.


Hanna var intresserad av textilkonst och har betytt mycket för återupplivandet av de gamla blekingemönstren och den unika stilen blekingesöm som skedde i början av 1900-talet. I rummet direkt till höger på Skottsbergska gården hänger flera av Hannas bonader vilka utgör några av de absolut vackraste av ny blekingstil som finns att beskåda. 


Utöver hennes intresse för textil var hon även en duktig målarinna och gick flera kurser hos konstnären Hjalmar Falk. Ett flertal osignerade tavlor som hänger i Skottsbergska gården tros vara gjorda av henne. 


Hanna levde ensam och bodde kvar i huset fram till sin död 1941.


Källa:

Sydöstran 1979-07-21, artikel av Ruth Henriksson (då ordförande för Stiftelsen Skottsbergska gården).

Hanna Ljunggren med en av sina klasser.