Ingeborg Richert (1626/1666 - 1734)

Exakt när Ingeborg föddes vet man inte men det uppskattas till någon gång mellan 1626 och 1666. Även när hon gifter sig med handelsmannen Per och de flyttade till Karlshamn är okänt men hit kommer de och efter makens död runt 1690 tar Ingeborg initiativet 1698 till stadens första sjukstuga. Hon försökte få med sig två erkända köpmän från staden, Chr. Welshysen och Abr. Weinertz men de drog sig ur av okänd anledning. På en tomt nedåt Mieåns utlopp skänkte hon familjens packhus för inrättandet av ett hospital. Hon räknade inte med mycket assistans utan arbetade själv i huset med hjälp av en student som höll morgon- och aftonböner samt gudstjänster på söndagarna. 


Ett hospital på 1600-talet fungerade mer som fattiggård än sjukstuga och målet med verksamheten var att ge hjälpbehövande, särskilt änkor och föräldralösa barn tak över huvudet. Detta bekostades genom att de boende samla så kallade allmosor (gåva för omsorg av fattiga).  


Det skulle dröja till 1854 innan Karlshamn fick ett ordentligt lasarette vid Gustavsborg. 


Källor:

Karlshamns historia del I 

https://www.geni.com/people/Ingeborg-Richert/6000000023306494604

https://sv.wikipedia.org/wiki/Allmosa