Helena Winberg (1791 - 1857)

Helena föddes i Lund 1791 och gifte sig vid 23 års ålder med den förmögne grosshandlaren och 14 år äldre riksdagsmannen Johan Ulrik Winberg. De slog sig ner på lantstället Stensnäs med tillhörande Svenstorp och Kråketorp utanför Karlshamn (Pukavik). Här drev de ett litet jordbruk och brände brännvin, en verksamhet Helena drev när maken besökte riksdagen. Hon köpte boskap och spannmål till gården, inspekterade betesmarker och deltog aktivt i arbetet med gårdens pigor. 


Som relation var Helena och Johan progressiva, han uppmuntrade henne till fritid och att roa sig i Karlshamn när han åkte bort. I de hundratals brev som finns bevarade diskuterar de inte bara skötsel och inköp utan även kärleken tar stor plats. Hon längtar efter honom, särskilt om nätterna och ber honom vid tillfälle köpa tagel till madrassen [...] för att om möjligt öka det agreabla af vår förtrolighet


Helena överlevde sin man med 23 år och drev som änka gården vidare till sin död 1857. 


Källor:

http://www.blekingemuseum.se/pages/479

RIG - Kulturhistorisk tidskrift, volym 81, nr 4, 1998