Lydia Skottsberg (1877 - 1948)

Lydia föddes 1877 i Karlshamn som dotter till Carl Adolf Skottsberg och Maria Lovisa. Hon växte upp i det hus som ännu står kvar som museiobjekt och idag anses vara ett av Sveriges absolut finaste köpmansgårdar från 1700-talet, Skottsbergska gården på Drottninggatan 91. Gården har fått sitt namn efter Lydias farfar, Adolf Johan Skottsberg som köpte fastigheten 1831 efter flera år som bodbetjänt på gården.


Lydia visade tidigt sin konstnärliga ådra och började ta lektioner i akvarellmåleri hos fotografen och målaren Hjalmar Falk i Karlshamn. För att dryga ut kassan målade Lydia porträttbilder av vänner och dekorerade olika träföremål.


Vid 16 års ålder, 1893 fortsatte Lydia sin konstnärliga utbildning vid Tekniska skolan (dagens Konstfack) i Stockholm – dit familjen flyttade samma år, efter faderns bortgång 1886. Lydia utmärkte sig och hon fick flera priser och stipendier. Bland annat tog Kommerskollegiums stipendiat henne på studieresor till Danmark, Tyskland, Frankrike och England.  


Under en tid arbetade hon med exlibris (bokägaremärken) som var på modet, hon ritade bland annat ett till greve Carl Trolle-Bonde 1903. Hon gjorde även bokomslag åt för sin tid många kända författare och likt andra framstående kvinnor medverkade hon i skriften Idun. 


Vid Baltiska utställningen i Malmö 1914 deltog Lydia med bokomslag och vinjetter. Året dessförinnan hade hon vunnit Svenska Dagbladets affischtävling för landets bästa affisch!

Lydia fortsatte verka som illustratör och utmärkte sig i flera områden. Hennes konst består av landskapsmotiv utförda i olja, akvarell eller i form av etsningar, träsnitt och litografi samt exlibris och affischer. Idag finns hon representerad vid Uppsala universitetsbibliotek och vid Scenkonstmuseet i Stockholm. 


Källa:

Carlshamniana 2010, artikel av Janne Charlesson