Amelie von Braun (1811 - 1859)

Amelie föddes i Västergötland 1811 och flyttade med familjen till Karlshamn 1843. Hennes far var överstelöjtnant och hennes mor en köpmansdotter. I familjen fanns även brodern Wilhelm som kom att göra sig ett namn som poet och sångförfattare men även Amelie var poetiskt lagd och skrev dikter.

Amelie var både intelligent och vetgirig men då ekonomin var ansträngd ansågs hennes utbildning mindre viktig, istället läste hon alla böcker hon kom över, då hennes husliga plikter tillät. 


Med en stark gudstro sedan barnsben började hon ägna sig åt det vi idag kallar söndagsskola. Eftersom Amelie var kvinna fick hon inte predika i kyrkan utan efter gudstjänst samlades hennes åhörare vid den lilla källa, som sedermera döptes om till Frökens källa (efter Amelie), vid dagens Prästslätten. Amelie talade även i Asarum där hon efter gudstjänst ställde sig på ett utskjutande stenblock vid Ekbacken. Även präster och lärare kom och hon var allmänt respekterad som en stor talare. 


Veckodagarna spenderade Amlelie med att göra hembesök hos fattigare familjer och hon utmärkte sig genom att hon kom bärandes på en korg då hon alltid hade med sig en ren duk och ett ljus. 


Vid ett besök i Stockholm blev hon ombedd att åka till Dalarna och tala emot religiös fanatism. Hon åkte men ådrog sig där en svår förkylning och dog i sviterna 1859.  


Källa: 

Karlshamnssilhuetter XI - Amelie von Braun, artikel av Gunnar Lindström