Emelie Gustafsson (1832 - 1897)

Emelie föddes 1832 i Karlshamn, kvarter Asien nr 18. Emelie kom från goda familjeförhållanden och började sin teaterbana 1853 vid Hesslers teatersällskap. 1859 anslöt hon sig till Ladugårdslandsteatern i Stockholm. Snart fann hon kärleken i skådespelaren och regissören Johan Gustafsson och de gifte sig i Göteborg 1860. De kom att följa varandra i samtliga pjäser till Emelie 1881-82 tvingades lämna scenen på grund av sjukdom. 


Hon kom under sina verksamma år att kallas Göteborgsscenens primadonna och hon sägs spelat bäst då hon skildrade salongsdamer. Om hennes närvaro på scen skrev Carl Fredberg:

Fru Gustafsson var en ståtlig uppenbarelse [...] en mästarinna i diktionens konst, och alla hennes framställningar buro prägel av djup och sanning och ett suveränt herravälde och plastik och mimik. 


Trots att Emelie slutat stå på scen fortsatte hon vara aktiv inom teatern och hon var en värderad lärarinna i talets konst åt unga adepter långt efter sin mans bortgång 1884. 


Källor:

Det gamla Göteborg, av Carl Fredberg 1919-1922

Europas konstnärer, av Arvid Ahnfelt 1887

http://genealogy.thorstensson.se/slaktdata/Gustaf_Johansson/p939500ad.html