Emma Fernström (1871 - 1961)

Emma Fernström f. 4 april 1871 i Brönnestad som Emma Sofia Hammar dotter till kyrkoherden Elias F Hammar och dennes maka Ebba von Friedrichs

Gifte sig 6 deptember 1900 med Alfred Kofoed Fernström på Killeberg i Loshult.


De båda fick fem barn; Eric f 1901, Karin f. 1902, Holger f,1904 (min morfar) Doris f 1906 samt Gunvor f 1908.


AKF Granitindustrier hade 1906 vuxit till en av Sveriges största efter ett antal förvärv. Alfred blev dessvärre sjuk då och då tog Emma över ägarskapet medan firman drevs av Carl Fieber.


Nu visade sig dugligheten hos Fieber inte vara den bästa varvid Emma tog över alltmer av ansvaret. Under hennes starka ledning växte företaget och 1925 ombildades det till aktiebolag. Emma drabbades av en sjukdom och opererades med påföljd att hon blev helt blind. Detta hindrade henne dock inte utan stark som hon var kunde hon fortsätta utveckla verksamheten. Hemmet Villa Sternö var hennes borg och där växte de fem barnen upp. När de var små, Eric var bara elva år, dog deras pappa. Emma hade hjälp av duktiga medarbetare i hemmet och en av dessa gifte sig sedermera med fabrikören Göte Borgström, hon var alltså Lennart Borgströms mamma.


Emma drev företaget fram till 1933 då sonen Eric 32 år gammal tog över verksamheten. Han hade sin mamma som mentor ända fram till hennes död 1961.


Emma ligger begravd med sin make och tre av sina barn på Asarums kyrkogård.
Klicka på bilden för att läsa artikeln.


Källa:

Text av Karlshamns museums nuvarande ordförande Peter Enckell