Elise Häkter (1891 - 1966)

Elise föddes 1891 i Skepparslöv utanför Kristianstad. Hur det kom sig att hon öppnade sitt första hotell i Jönköping är oklart men till Karlshamn kom hon 1947 och med erfarenhet inom branschen öppnade hon, tillsammans med maken Olof, Hotell Häkter (tidigare Hotell Åbo) vid Ågatan 42. En mycket vacker fastighet med läge precis vid Mieån. Elise kom att utmärka sig genom sin passion för konst. Hon sa själv i en intervju 12 mars 1945:

En tavla är inte en sak vilken som helst, som man betalar för och sedan äger precis som en servis eller en fåtölj. Nej, den är en gåva från konstnären. Kan man mäta i pengar det som man lagt ned i den av sig själv, sin kraft och strävan? Konst får man inte skaffa sig bara för lusten att äga. Inför den maximen måste man ställa sig varje gång man tänker köpa en tavla. 
Elise samlade inte bara på konst utan var mycket noga med att den skulle visas upp och pyntade därför väggarna från golv till tak i hotellet med klenoder som Sven Erixons (X-et), Picasso (Pan blåser), Classe Campbell (Gosshuvud), Zilo (Hus) och Axel Olsson (Skördebild) - för att nämna några ur den 400 verk stora samlingen. 


Häkters hotell blev något av en träffpunkt för kreativa själar där många sammanstrålade över en kopp kaffe. Flera av besökarna lämnade också alster efter sig. Detta ser man inte minst i gästboken Elise lät ligga framme, med teckningar och skisser av bland andra Bo Beskow och Stellan Mörner. 


Hon fortsatte berätta om sin passion i samma intervju:

För mig har konsten blivit ett inre behov, samlandet får som sagt, inte ha något med fåfänge eller enbart samlarlust att göra. För mig ha dessa tavlor varit glädjekällan i mörka stunder, de har hjälp mig över många svårigheter.  


I hennes dödsruna i Karlshamns Allehanda stod följande:

I en ålder av 75 år avled i går hotellinnehavarinnan fru Marie-Elise Häkter, Karlshamn. Hon sörjes närmast av maken, f. Inspektören Olof Häkter, Karlshamn. Den avlidna har tillsammans med sin make under en lång följd av år drivit hotell Häkter vid Ågatan i Karlshamn. Fru Häkter har gjort sig känd för sitt stora konstintresse och sin samling av förnämliga verk av svenska konstnärer. 


Utan Häkter ingen Konsthall? 

När Fru Häkter fortfarande lervde testamenterade hon hela sin samling till Karlshamns museum. Man ville göra något med denna konstskatt efter hennes bortgång 1966 och kontakt togs med paret Hanna och Roy Victorsson som ägde de gamla röda magasinen (Vinkelgatan) ned mot ån som gick igång på idén att renovera en lokal till en stilfull konsthall. Konstnären Thure Wahlström bistod med sin expertis och såg till att entrén blev ett konstverk i sig. 21 maj 1969 invigdes Karlshamns konsthall då ett urval från Häkters samling visades upp som första utställning.


Källor:

Jönköpingsposten nr 59 1945, artikel av Erjo

Karlshamns museum informationsblad #74

Karlshamns Allehanda 4/8 1966

IDUN 1946 nr 12

Hur Konsthallen kom till, artikel undertecknad av G.B. (okänd publikation)

https://smdb.kb.se/catalog/search?q=namn%3A%28H%C3%A4kter%2C+Elise%29

Porträtt av Classe Campbell

Kort klipp från Häkters Hotell, Journal 1953