Rut Bengtsson (1882 - 1951)

Rut föddes i Karlshamn som dotter till Byggmästaren Svante Svensson och Amanda Hansson. Efter att hon gått åttaårig flickskola i hemstaden begav hon sig till Stockholm där hon vidareutbildade sig till arkitekt vid Tekniska skolan. Hon spenderade även en tid vid Kunstgewerbeschule i Berlin, även där med fokus på arkitektur. Väl tillbaka i Karlshamn fick hon anställning som arkitek på sin faders kontor. Hennes kändaste verk står ännu kvar i form av Tioöresföreningen i närheten av Rosengårdsparken.


1908 gifte Rut sig med boktryckaren Folke Bengtsson och tog dennes efternamn.


Rut kom att utmärka sig för sitt ideella arbete där försvarsfrågan tidigt tog stort utrymme. Bland annat var hon med och bildade den lokala Lottakåren där hon även blev ordförande 1933. Under andra världskriget skötte hon organisationen att bespisa tusentals inkallade. Hon var även högst involverad i Finlandshjälpen och den fosterbarnsverksamhet detta förde med sig. Hon slet och sparade sig aldrig, samtliga uppgifter genomfördes på hennes egna sätt. Parallellt med detta arbete var hon även aktiv i Röda Korset som hon såg som en kompletterande uppgift och hon satt på vice ordförandeposten i över tio år. 


Hon var även politiskt aktiv och satt under många år som vice ordförande i Högerns kvinnoklubb i Karlshamn och innehade under olika perioder även kommunala uppdrag. 


För sina insatser i det frivilliga försvaret tilldelades Ruth bland andra följande medaljer:

Lottornas förtjänsttecken i guld, Centralförbundets och Blekinge landstormsförbund silvermedalj samt Karlshamns skytteförenings silvermedalj. 


Ruts dödsruna publicerad 1951 i Karlshamns Allehanda summerar hennes liv:

Det var en rikt utrustad och mångsidigt verksam människa, som gick bort med Rut Bengtsson. Fast hennes kontakter var vidsträckta och hennes vänner många var hon dock främst den kloka, varmt kännande makan och modern, som ordnade och styrde för den stora familjen. Närmast sörjande är maken och fem barn, tre söner och två döttrar. Källor:

Karlshamns Allehanda, 19 mars 1951 

Från murardräng till vasariddare, av Janne Charlesen ISBN 91-7810-146-8

https://xn--portrttarkiv-kcb.se/details/TNQaWo324IAAAAAAAACr-g