Ida Schmidt (1857 - 1932)

Ida föddes i Karlshamn 19 september 1857 och kom från en välbärgad familj. Det var även i Karlshamn som hon och Sigrid Hård af Segerstad (1871 – 1964) startade verksamheten Ida kom att bli känd för, trädgårdsutbildning för kvinnor. Något år senare flyttade undervisningen till Agdatorp utanför Karlskrona.
Skolans huvuduppgift blev att sprida kunskap och intresse för trädgårdsodling bland allmogeklassen samt utbilda dugliga trädgårdsarbeteskor. Man sökte främst flickor från den lägre samhällsklassen och erbjöd även fattiga att gå kurser till reducerad pris.


Ida var en kvinna med många järn i elden. Utöver att driva trädgårdsskolan var hon ordförande i Karlshamns förening för kvinnans politiska rösträtt (FKPR) 1905 och engagerade sig i föreningen i många år. Det var även Ida som blev den första invalda kvinnan i stadsfullmäktige i Karlshamn i slutet av 1910. Mellan åren 1906 och 1914 var hon ledamot av Kommittén för trädgårdsskötselns befrämjande inom Blekinge läns hushållningssällskap och i de långa förteckningar som finns om sällskapet återfinns ingen annan kvinna än just Ida Schmidt.


Det var även Ida som tog initiativ till Röda Korsets lokalavdelning i Karlshamn där hon satt som sekreterare under åren 1914 – 1927.
Ida dog i Karlshamn 1932.


Källor:

Agdatorps kvinnliga trädgårdsskola 1900-1910, en av Sveriges första trädgårdsutbildningar för kvinnor, Projekredovisning 2018-11-14 av Boel Nordgren

Mitt Hem, juninumret 1906 (tidsskrift)