Augusta Hägg (1866 - 1948)

Augusta föddes i Lannaskede, Jönköping till en familj av lantbrukare. Hon såg tidigt sitt kall och började vid 15 års ålder arbeta inom restaurangbranschen. Sina första insikter fick hon vid Grännafors brunn, därefter gav hon gav sig ut i Sverige och arbetade på flera orter innan hon 1891 landade i Karlshamn där hon fick anställning på Hotell Kung Karl.


Det dröjde inte länge innan hon bestämde sig för att prova på något eget. Hur det kom sig att hon förvärvade Järnvägshotellet är okänt men då fastigheten stod klar i november 1897 (efter en insamling 1880 till byggandet av en ny teater) listades Augusta som ägare. Byggnaden kom alltså att husera både teatern och hotellet. 


I en hyllningsartikel i Karlshamns Allehanda 1941 går att läsa följande:

Fröken Hägg kan blicka tillbaka på de gångna årens arbetsresultat med den tillfreställelse, som flyter ur medvetandet att ha väl fyllt sitt värdinneskap på Järnvägshotellet. Ej blott hos allmänheten utan även inom fackkretsar åtnjuter fröken Hägg det största anseende som en mycket skicklig restauratris. Under hennes ledning har Järnvägshotellet alltid varit känt för sitt goda bord och synnerligen stora ordning och reda. Kolleger, kunder, personal och personliga vänner torde säkerligen bringa henne sin hyllning, vännerna icke minst i förhoppning att länge än få glädjas åt hennes goda humör och ljusa syn människorna och tingen.


Redan efter något år visade sig grundläggningen av den nya byggnaden undermålig med åtskilliga sättningsskador som resultat. Trots flera förbättringar vållade fastigheten ägarna stora bekymmer och den sista föreställningen på teatern gavs den 27 mars 1965. Som tur var slapp Augusta uppleva rivningen då hon gick bort 1948. 


Källor:

Karlshamns Allehanda, 1941-11-X

Karlshamns historia, del IV

https://xn--portrttarkiv-kcb.se/details/seuNpYu6DKAAAAAAAABT0g